Contact us: +98 21 55421082-4 | SELECT LANGUAGE : ENGLISH | PERSIAN
0 سبد خرید
تسمه حمل بار

تسمه حمل بار

تسمه ی مصنوعی یا بلت
تسمه های مصنوعی یا بلت (Belt) که از الیاف نایلون یا پلی استر ساخته می شوند مورد بررسی قرار می گیرند. الیاف نایلونی در برابر بسیاری از مواد قلیایی مقاوم بوده و بیشتر کاربرد دارند، در حالی که مواد پلی استر در برابر مواد اسیدی مقاوم بوده و در شرایط خاصی به کار برده می شوند. اینگونه تجهیزات توسط دستگاه های بافنده ی صنعتی تولید می شوند. روش دوخت پیوسته، تنها روش مورد قبول برای ساخت بلت در بسیاری از استانداردهای معتبر عنوان شده است. معمولاً برای جلوگیری از سایش، محافظت در برابر ذرات و مواد خارجی افزایش ضریب اصطکاک و محافظت بلت در برابر نور خورشید، از مواد مناسب پلیمری برای پوشاندن الیاف آن استفاده می شود. حداقل فاکتور طراحی در مورد این گونه تجهیزات 5 است.
اتصالاتی که به بلت متصل می شوند نیز باید دارای مقاومت کافی به اندازه ی دو برابر ظرفیت بلت بدون ایجاد تغییر شکل دائمی در آن باشند و عاری از هرگونه لبه ی تیز بوده تا به بلت آسیبی وارد نکنند.

تسمه تخت
تسمه تخت
تسمه گرد
تسمه گرد

  • مقالات

TEL : +982155421082-4
982155421077-9+
Fax : +982155415365
Email: info [at] bpfco.com
www.malayer-bpf.com
Administration

© Copy right 2017 | All ights Reserved | Bolt and Nut | BPFCO Corporation