Contact us: +98 21 55421082-4 | SELECT LANGUAGE : ENGLISH | PERSIAN
0 سبد خرید

زنجیر گرید 70/75

زنجیر گرید 70/75 : برای بستن بار است و نباید از آن برای بلند کردن بار استفاده کرد.گاهی برای شناسایی این زنجیر ها از سایر، پلاک زرد رنگ به آن نصب می شود.انواع و دسته بندی ها
برندها
دیگر دسته ها

TEL : +982155421082-4
982155421077-9+
Fax : +982155415365
Email: info [at] bpfco.com
www.malayer-bpf.com
Administration

© Copy right 2017 | All ights Reserved | Bolt and Nut | BPFCO Corporation